SPORTLIFE4KIDS

Děti si u nás vyzkouší fotbal, atletiku, míčové hry a v rámci rozvoje myšlenky fair play i pohybové a kolektivní hry.

Přijďte se na nás podívat!

KDO JSME ?

Projekt SPORTLIFE4KIDS vznikl v únoru 2022, jako bezplatný fotbalový kroužek

pro ukrajinské děti, které s rodiči musely opustit svou zemi kvůli válečnému

konfliktu na Ukrajině.

Pro tyto děti zajišťujeme fotbalové tréninky, aby mohly pokračovat ve své fotbalové kariéře. Tréninkové jednotky se konají třikrát týdně s trenéry, kteří komunikují v ukrajinštině. V rámci projektu se připravují také letní příměstské tábory se sportovním zaměřením.

A CO DĚLÁME ?
Naším cílem je zapojit ukrajinské děti do sportovních aktivit a zpříjemnit jim integraci do běžného života při jejich pobytu v Čechách.
Prostřednictvím sportu a her jim ulehčit kontakt s českými dětmi, překonání jazykové bariéry a získání většího sebevědomí.
POHYBOVÉ A KOLEKTIVNÍ
HRY
Zvládat různé pohybové aktivity a řešit sportovní situace. Učit se pravidla, odlišnosti sportů a prokázat přitom i svůj smysl pro fair play.
FOTBAL
Fotbalové tréninky mají dětem pomoci navázat na jejich dovednosti získané v ukrajinských klubech a umožnit jim na sobě pracovat a rozvíjet se. Proto jsou tréninkové jednotky zaměřeny hlavně na práci s míčem, rozvojem jejich techniky a herních činností jednotlivce.
ATLETIKA
Má za cíl zvyšování fyzické kondice, rozvoj fyzických schopností, dovedností při technice běhu či koordinaci pohybu.
MIČOVÉ HRY
Zpestření pro děti, získání jiných návyků či techniky. Určitá průprava pro jejich tělesný rozvoj a také větší možnosti se zapojit do běžných volnočasových a prázdninových aktivit: zábavné soutěže a sportovní hry s míčem.
Дитячий табір для українських дітей
у Празі
Оголошується попередній запис українськіх дітей віком від 6 до 16 років у дитячий літній табір. Місто проведення - Прага.
Заповнити анкету
Через велику кількість охочих потрапити до табору, ми оголошуємо попередній запис. Ви можете обрати зручні дати, після успішного заповнення анкети представник організаторів зв'яжeтся з вами.
Імя та прізвище дитини
Імя та прізвище одного із батьків
Контактний номер телефону батьків
Вік дитини
Вкажіть обрані дати

Натискаючи кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних і погоджуєтеся з політикою конфіденційності:

  • Я даю згоду на обробку та зберігання моїх персональних даних відповідно до Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС 2016/679 про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних – Загальний регламент із захисту даних (GDPR).
  • Я погоджуюсь з тим, що фотографії (або групові) моєї дитини, зроблені на заходах Sportlife4kids, повинні бути опубліковані на веб-сайті організації, у соціальній мережі організації, у пресі організації та рекламних матеріалах.
  • Souhlasím ze zpracováním osobních udajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR).
  • Souhlasím, aby fotografie (či skupinové foto) mého dítěte pořízené při akcích Sportlife4kids, byly uveřejněny na webových stránkáchorganizace, na sociální síti organizace, v tisku a propagačních materiálech organizace

Naši sponzoři

V současné době ukrajinské děti mají on-line výuku, potřebuji také i lekce tělesné výchovy, které náš projekt může k jejich vzdělávacímu programu doplnit.
Tělesná výchova ve školách poskytuje v dětství a mládí skvělou možnost naučit se a používat dovednosti, jež pravděpodobně posílí celoživotní kondici a upevní dobrý zdravotní stav. Účast v mnoha pohybových činnostech s sebou přináší poznání a pochopení zásad a pojmů, jako jsou „pravidla hry“, fair play a respekt, taktika, vědomí vlastního těla a sociální vědomí spojené s osobní interakcí a týmovým úsilím v mnoha sportech. Cíle, jež přesahují hranice tělesné výchovy a sportu, například dobré zdraví, zdravý osobní rozvoj a sociální začlenění.


KIDS NEED TO BE KIDS

Právě rozvoj všestrannosti je dalším záměrem programu, ve kterém si ukrajinské děti vyzkouší atletiku, míčové hry a další tradiční sporty, či pohybové a kolektivní hry.


Náš multisportovní tým složený z trenérů, kteří mají s těmito sportovními odvětvími zkušenosti a dbají na to, aby vše probíhalo v duchu fair play.


Veškeré aktivity jsou hlavně koncipovány tak, aby se děti nejen rozvíjely, ale odcházely domů s úsměvem a dobrým sportovním zážitkem.

Naši trenéři
Naši trenéři jsou bývalí i současní profesionální sportovci
Serhiy Hrechko
Jakub Hejret
Amando Bangarabasi
CO NÁŠ PROJEKT DÁVÁ UKRAJINSKÝM DĚTEM?
SPORTLIFE4KIDS
1
Rychlá adaptace
Prostřednictvím sportu a her jim ulehčit kontakt s českými dětmi, překonání jazykové bariéry a získání většího sebevědomí.
2
Volnočasové aktivity
Tělesný rozvoj a také větší možnosti se zapojit do běžných volnočasových a prázdninových aktivit
3
Všestranný rozvoj
Důležitá je v dětském věku všestrannost ve více sportovních odvětvích.

Aktuální zprávy

Contact us:
Sportlife4kids z.s.
+420773919333
sportlife4kids@gmail.com
@hrechkoserhiy
Made on
Tilda