Умови.Прайс.
Галерея.
Прочитайте, будь ласка, уважно!
SPORTLIFE4KIDS

Děti si u nás vyzkouší fotbal, atletiku, míčové hry a v rámci rozvoje myšlenky fair play i pohybové a kolektivní hry.

Přijďte se na nás podívat!

KDO JSME ?

Projekt SPORTLIFE4KIDS vznikl v únoru 2022, jako bezplatný fotbalový kroužek

pro ukrajinské děti, které s rodiči musely opustit svou zemi kvůli válečnému

konfliktu na Ukrajině.

Pro tyto děti zajišťujeme fotbalové tréninky, aby mohly pokračovat ve své fotbalové kariéře. Tréninkové jednotky se konají třikrát týdně s trenéry, kteří komunikují v ukrajinštině. V rámci projektu se připravují také letní příměstské tábory se sportovním zaměřením.

A CO DĚLÁME ?
Naším cílem je zapojit ukrajinské děti do sportovních aktivit a zpříjemnit jim integraci do běžného života při jejich pobytu v Čechách.
Prostřednictvím sportu a her jim ulehčit kontakt s českými dětmi, překonání jazykové bariéry a získání většího sebevědomí.
 • POHYBOVÉ A KOLEKTIVNÍ
  HRY
  Zvládat různé pohybové aktivity a řešit sportovní situace. Učit se pravidla, odlišnosti sportů a prokázat přitom i svůj smysl pro fair play.
 • FOTBAL
  Fotbalové tréninky mají dětem pomoci navázat na jejich dovednosti získané v ukrajinských klubech a umožnit jim na sobě pracovat a rozvíjet se. Proto jsou tréninkové jednotky zaměřeny hlavně na práci s míčem, rozvojem jejich techniky a herních činností jednotlivce.
 • ATLETIKA
  Má za cíl zvyšování fyzické kondice, rozvoj fyzických schopností, dovedností při technice běhu či koordinaci pohybu.
 • MIČOVÉ HRY
  Zpestření pro děti, získání jiných návyků či techniky. Určitá průprava pro jejich tělesný rozvoj a také větší možnosti se zapojit do běžných volnočasových a prázdninových aktivit: zábavné soutěže a sportovní hry s míčem.

Tělesná výchova poskytuje v dětství a mládí skvělou možnost naučit se a používat dovednosti, jež pravděpodobně posílí celoživotní kondici a upevní dobrý zdravotní stav. Účast v mnoha pohybových činnostech s sebou přináší poznání a pochopení zásad a pojmů, jako jsou „pravidla hry“, fair play a respekt, taktika, vědomí vlastního těla a sociální vědomí spojené s osobní interakcí a týmovým úsilím v mnoha sportech. Cíle, jež přesahují hranice tělesné výchovy a sportu, například dobré zdraví, zdravý osobní rozvoj a sociální začlenění.


Chaloupeckého 13, 169 00 Praha 6-Strahov

KIDS NEED TO BE KIDS

Právě rozvoj všestrannosti je dalším záměrem programu, ve kterém si ukrajinské děti vyzkouší atletiku, míčové hry a další tradiční sporty, či pohybové a kolektivní hry.


Náš multisportovní tým složený z trenérů, kteří mají s těmito sportovními odvětvími zkušenosti a dbají na to, aby vše probíhalo v duchu fair play.


Veškeré aktivity jsou hlavně koncipovány tak, aby se děti nejen rozvíjely, ale odcházely domů s úsměvem a dobrým sportovním zážitkem.

Naši trenéři
Naši trenéři jsou bývalí i současní profesionální sportovci
 • Serhiy Hrechko
 • Jakub Hejret
 • Amando Bangarabasi
 • Yehor Tsykalo
 • Andrey Tsopa
CO NÁŠ PROJEKT DÁVÁ UKRAJINSKÝM DĚTEM?
SPORTLIFE4KIDS
 • 1
  Rychlá adaptace
  Prostřednictvím sportu a her jim ulehčit kontakt s českými dětmi, překonání jazykové bariéry a získání většího sebevědomí.
 • 2
  Volnočasové aktivity
  Tělesný rozvoj a také větší možnosti se zapojit do běžných volnočasových a prázdninových aktivit
 • 3
  Všestranný rozvoj
  Důležitá je v dětském věku všestrannost ve více sportovních odvětvích.

Aktuální zprávy

Our Partners
Contact us:
Sportlife4kids z.s.
+420773919333
sportlife4kids@gmail.com

@hrechkoserhiy