SPORTLIFE4KIDS

Děti si u nás vyzkouší fotbal, atletiku, míčové hry a v rámci rozvoje myšlenky fair play i pohybové a kolektivní hry.

Přijďte se na nás podívat!

KDO JSME ?

Projekt SPORTLIFE4KIDS vznikl v únoru 2022, jako bezplatný fotbalový kroužek

pro ukrajinské děti, které s rodiči musely opustit svou zemi kvůli válečnému

konfliktu na Ukrajině.

Pro tyto děti zajišťujeme fotbalové tréninky, aby mohly pokračovat ve své fotbalové kariéře. Tréninkové jednotky se konají třikrát týdně s trenéry, kteří komunikují v ukrajinštině. V rámci projektu se připravují také letní příměstské tábory se sportovním zaměřením.

A CO DĚLÁME ?
Naším cílem je zapojit ukrajinské děti do sportovních aktivit a zpříjemnit jim integraci do běžného života při jejich pobytu v Čechách.
Prostřednictvím sportu a her jim ulehčit kontakt s českými dětmi, překonání jazykové bariéry a získání většího sebevědomí.
POHYBOVÉ A KOLEKTIVNÍ
HRY
Zvládat různé pohybové aktivity a řešit sportovní situace. Učit se pravidla, odlišnosti sportů a prokázat přitom i svůj smysl pro fair play.
FOTBAL
Fotbalové tréninky mají dětem pomoci navázat na jejich dovednosti získané v ukrajinských klubech a umožnit jim na sobě pracovat a rozvíjet se. Proto jsou tréninkové jednotky zaměřeny hlavně na práci s míčem, rozvojem jejich techniky a herních činností jednotlivce.
ATLETIKA
Má za cíl zvyšování fyzické kondice, rozvoj fyzických schopností, dovedností při technice běhu či koordinaci pohybu.
MIČOVÉ HRY
Zpestření pro děti, získání jiných návyků či techniky. Určitá průprava pro jejich tělesný rozvoj a také větší možnosti se zapojit do běžný volnočasových a prázdninových aktivit: zábavné soutěže a sportovní hry s míčem.
KIDS NEED TO BE KIDS
Právě rozvoj všestrannosti je dalším záměrem programu, ve kterém si ukrajinské děti vyzkouší atletiku, míčové hry a další tradiční sporty, či pohybové a kolektivní hry.

Náš multisportovní tým složený z trenérů, kteří mají s těmito sportovními odvětvími zkušenosti a dbají na to, aby vše probíhalo v duchu fair play.


Veškeré aktivity jsou hlavně koncipovány tak, aby se děti nejen rozvíjely, ale odcházely domů s úsměvem a dobrým sportovním zážitkem.

Meet Our Team
The smartest people work every day to provide the best service and make our clients happy
Eva Stark
Customer Support
Julia Bush
Design Director
Carlos Lott
Marketing Director
CO NÁŠ PROJEKT DÁVÁ UKRAJINSKÝM DĚTEM?
SPORTLIFE4KIDS
1
Rychlá adoptace
Prostřednictvím sportu a her jim ulehčit kontakt s českými dětmi, překonání jazykové bariéry a získání většího sebevědomí.
2
Volnočasové aktivity
Tělesný rozvoj a také větší možnosti se zapojit do běžný volnočasových a prázdninových aktivit
3
Všestranný rozvoj
Důležitá je v dětském věku všestrannost ve více sportovních odvětvích.
Contact us:
+420773919333
sportlife4kids@gmail.com
@hrechkoserhiy
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website